Lovpligtige serviceeftersyn erhverv

Her kan du få overblikket over de produkter, som der skal udføres lovpligtigt serviceeftersyn på.

Centrifuger

Hovedeftersyn skal enten ske efter leverandørens anvisninger, eller hvis intet andet er angivet, kontrolleres hver 12. måned i henhold til Bekendtgørelse om anvendelse af tekniske hjælpemidler.

OBS: Ejendom og møntvaskerier, hvor centrifugerne også er tilgængelige for andre end kun ansatte (fx hospitaler og plejehjem), skal eftersynes hver 6. måned.

Løfteredskaber

Herunder fx:

 • Gaffeltruck
 • Autolift
 • Personløfter

Hovedeftersyn skal enten ske efter leverandørens anvisninger, eller hvis ikke nærmere er anført, eftersynes hver 12. måned i henhold til bekendtgørelse om anvendelse af tekniske hjælpemidler.

Hejseredskaber og spil

Herunder fx:

 • Kran
 • Hydraulisk spil
 • Trykluftstalje

Skal eftersynes efter leverandørens anvisninger. Hvis ikke andet er angivet, skal eftersynet ske hver 12. måned i henhold til bekendtgørelsen om hejseredskaber og spil.

Transportredskaber

Trans

Herunder fx:

 • Transportbånd
 • Kopelevator
 • Minilæssere

Anvisninger af leverandøren følges. Hvis ikke andet er angivet, skal eftersynet ske hver 12. måned i henhold til bekendtgørelse om anvendelse af tekniske hjælpemidler.

Presser til bearbejdning af jern

Kantpre

Herunder fx:

 • Kantpresser
 • Hydraulisk presse
 • Excenterpresse CE-mærket

Eftersyn sker efter leverandørens anvisninger. Hvis intet andet er anført, skal eftersynet ske hver 12. måned i henhold til bekendtgørelse om anvendelse af tekniske hjælpemidler.

OBS: IKKE CE-mærket excenterpresser skal minimum eftersynes hver 3. måned ved brug af 8 timer om dagen.

Trykbeholdere

Herunder fx:

 • Varmepumper
 • Dampkæder
 • Pladeveksler

Derudover også rørføringer i forbindelse med ovenstående.

Eftersynet her er afhængigt af installationen. Det samlede regelsæt for eftersyn på trykbærende udstyr er temmelig komplekst, og det anbefales derfor altid at kontakte leverandøren for oplysninger om krav til eftersyn af det konkrete anlæg.

Løftetilbehør og anhugningsgrej

Ståltov

Herunder fx:

 • Magnetåg
 • Kæder
 • Hanefod

Skal blive eftersynet af en sagkyndig hver 12. måned i henhold til bekendtgørelse om anvendelse af tekniske hjælpemidler, hvis ikke andet er anført.

Bruger skal eftersyne Løftetilbehør og anhugningsgrej hver måned.

Transportable stiger

Skydestige

Herunder fx:

 • Rullestiger
 • Trappestiger
 • Skydestiger

En sagkyndig skal eftersyne stigerne hver 12. måned i henhold til bekendtgørelse om anvendelse af tekniske hjælpemidler, hvis leverandøren ikke har angivet andre informationer.

Stillads

Rullestillads

Hvis ikke andet er angivet fra leverandøren skal hovedeftersynet ske hver 12. måned i henhold til bekendtgørelse om anvendelse af tekniske hjælpemidler.

Eftersynet skal udføres af en sagkyndig.

OBS: Fastmonterede stilladser over 2 meters højde skal eftersynes inden ibrugtagning. Det eftersyn skal udføres af udstilleren.

Porte

Porte

Herunder fx:

 • Skydeport
 • Hejseport
 • Industriport

Hovedeftersyn bliver enten hver 12. måned i henhold til bekendtgørelse om anvendelse af tekniske hjælpemidler udført af en sagkyndig eller efter leverandørens anvisninger.

Robotter mm

Cobot

Robotceller, cobots og andre programmerbare enheder skal eftersynes hver 12. måned i henhold til bekendtgørelse om anvendelse af tekniske hjælpemidler, hvis ikke leverandøren anviser noget andet.

Pallereoler

Pallereol

Pallereoler skal eftersynes hver 12. måned i henhold til bekendtgørelse om anvendelse af tekniske hjælpemidler, hvis ikke andet er anført af leverandøren.

Elektrisk materiel (Håndværktøj)

Bormaskine

Herunder fx:

 • Bormaskiner
 • Arbejdslamper
 • Vinkelsliber

Hovedeftersyn sker efter leverandøren anvisninger. Hvis ikke andet er angivet, skal eftersynet ske hver 12. måned i henhold til bekendtgørelse om anvendelse af tekniske hjælpemidler.

Eftersyn udføres af en sagkyndig eller en instrueret person ifølge
DS/EN 50110-2013 pkt. 3.25

Faldsikringsudstyr

Faldsikringsudstyr

Herunder fx:

 • Faldsele
 • Faldsikringsblok (talje)
 • Karabinhager

Eftersyn sker efter leverandørens anvisninger. Hvis ikke andet er anført skal eftersynet ske hver 12. måned i henhold til bekendtgørelse om anvendelse af tekniske hjælpemidler.

Eftersynet bliver udført af en kompetent person anvist af producenten.

Ventilation

Ventilation

Herunder:

 • Komfortventilation
 • Procesventilation

Leverandørens anbefalinger og anvisninger følges i forhold til hovedeftersyn. Hvis disse ikke er anført, skal eftersynet ske hver 12. måned i henhold til bekendtgørelse om anvendelse af tekniske hjælpemidler.

Trykluft til åndemiddelluft

Ånderætsværn

Anvendelse af trykluftforsynet åndedrætsværn.

Eftersynet sker minimum hver 12. måned i henhold til bekendtgørelse om brug af personlige værnemidler.

Brandslukkere

Brandslukkere

Serviceeftersyn minimum hver 12. måned i henhold til blandt andet beredskabslovgivningen og bekendtgørelse om transportabelt trykbærende udstyr.

Periodisk eftersyn af et specielt godkendt værksted hhv. enten hvert 5. eller 10. år.

Gasinstallation

Gasinstallation

Gasinstallationer skal efterses regelmæssigt i henhold til sikkerhedsstyrelsens regler. Kontakt autoriseret VVS-installatør for eftersynshyppighed.

Generelt om tekniske hjælpemidler!

Lovgivningsmæssigt skelner man mellem indretning af tekniske hjælpemidler og anvendelse af tekniske hjælpemidler. Som udgangspunkt gælder nedenstående princip for ansvarsfordeling:

 • Den der fremstiller maskinen, har ansvaret for at den er indrettet, så den overholder alle relevante krav når den overdrages til brugeren.
 • Brugeren (arbejdsgiveren) har det fulde ansvar for at maskinen overholder alle relevante krav, når den anvendes.

For at kunne anvende det tekniske hjælpemiddel sikkerhedsmæssigt forsvarligt, er det derfor relevant at kigge på vedligehold, da det må formodes, at det tekniske hjælpemiddel slides under drift.

Hvad er du på udkig efter?

Ræk ud til os - der findes svar på dine spørgsmål