Serviceeftersyn – Privat

Her har vi samlet en oversigt med informationer om de forskellige produkter, som er omfattet af lovpligtige eftersyn.

Varmepumper

Det er afhængig af hvor meget kølemiddel din varmepumpe indeholder. Har din varmepumpe mere end 1 kg kølemiddel skal varmepumpen efterses én gang om året af en montør. Hvis varmepumpen indeholder mere end 2,5 kg kølemiddel, skal eftersynet udføres af en certificeret montør. Servicevirksomheden som påtager sig eftersynet skal være ISO 9001-certificeret.

Gasfyr

Det lovpligtige eftersyn er forskelligt i forhold til forskellige typer gasfyr.

Gasfyr med lukket forbrænding: Eftersynet skal typisk udføres i henhold til fabrikantens anvisninger.
Kondenserende gasfyr: Skal eftersynes hvert 2. år.
Ikke-kondenserende gasfyr: Eftersynes hvert 3. år.
Gasfyr med åben forbrænding: Skal minimum 2 gange om året eftersynes.

Oliefyr

Oliefyr

Oliefyr skal helst blive eftersynet mindst hver 12. måned af et certificeret firma. Således sikrer du, at oliefyret forbliver køreklart. Dette er både godt for miljøet og din økonomi.

Et serviceeftersyn sørger for, at dit oliefyr udnytter olien optimalt og hindrer kulilteudslip og andre farlige situationer i at opstå.

Jordvarme

Det er lovpligtigt at få efterset jordvarmeanlæg med mere end 1 kg kølemiddel en gang årligt – for jordvarmeanlæg gælder desuden bestemmelser i henhold til den givne tilladelse til jordvarme fra kommunen.

EL

Service på eltavle

Eleftersyn er en del af huseftersynsordningen. Hovedformål er at beskytte køber og sælger mod problemer med fysiske mangler ved fast ejendom i forbindelse med køb og salg.

Ved gennemgangen af bygningens elinstallationer skal vurderingen af elinstallationernes funktionsdygtighed og lovlighed tage udgangspunkt i, om de kan opfylde de krav, som var gældende, da de blev udført eller ændret.

Eleftersynet omfatter de væsentligste krav, som har en sikkerhedsmæssig betydning i forbindelse med beskyttelse mod elektrisk stød og brand.

Eleftersynet dokumenteres i en elinstallationsrapport. Rapporten oplyser, i hvilket omfang bygningens elinstallationer er funktionsdygtige og lovlige.

Ventilation

Service ventilationsanlæg

Det anbefales, at ventilationsanlæg eftersynes hver 12. måned af et certificeret firma eller efter leverandørens anvisninger. På den måde sørger man for den mest optimale drift. Det kan ske, at fejl ikke bliver opdaget i god tid, hvis ventilationssystemer ikke eftersynes. Dette medfører unødvendige reparationsudgifter og tabt energi.

Hvad er du på udkig efter?

Ræk ud til os - der findes svar på dine spørgsmål